ANBI

Stichting ABCafé
Provooststraat 11
4811 TZ Breda

KvK 76237087
RSIN 860556384
IBAN NL26 RABO 0348 0513 01

Normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autisme spectrum stoornis uit hun sociaal isolement te halen en samen te brengen, door middel van het organiseren van inloopavonden en uitstapjes.


Bestuur

 • E.S. Bosma
  Voorzitter
 • P.M. Decoster
  Secretaris
 • J.L.F. Kil
  Penningmeester

De leden van het bestuur ontvangen in overeenstemming met de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.


Downloads

Wordt nog toegevoegd:

 • Jaarverslag
 • Financiële verantwoording

Stichting ABCafé is eind 2019 opgericht. Ons eerste jaarverslag en financiële verantwoording verschijnen vóór 1 juli 2021.