ANBI

Stichting ABCafé
Provooststraat 11
4811 TZ Breda

KvK 76237087
RSIN 860556384
IBAN NL26 RABO 0348 0513 01

Normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autisme spectrum stoornis uit hun sociaal isolement te halen en samen te brengen, door middel van het organiseren van inloopavonden en uitstapjes.

Bestuur

  • E.S. Bosma
    Voorzitter
  • A.S. Decoster
    Secretaris
  • J.L.F. Kil
    Penningmeester

De leden van het bestuur ontvangen in overeenstemming met de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Downloads

2022

2021

2020